Thời sự tổng hợp

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, BHXH theo Nghị quyết của Đảng

Chủ tịch UBND huyện đã có công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự công cộng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Trước thông tin thời gian gần đây, tại một số địa phương trong cả nước có một số đối tượng xấu đã lợi dụng chủ trương cải cách hệ thống chính sách pháp luật về lao động, tiền lương và BHXH của Đảng để tuyên truyền, xuyên tạc không đúng sự thật, kích động, lôi kéo công nhân lao động ngừng việc tập thể, tự tập đông người bất hợp pháp, mới đây, Chủ tịch UBND huyện đã có công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự công cộng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Nội vụ, Lao động TB&XH huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy, các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách chính sách tiền lương, BHXH theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan, đặc biệt là Ban Quản lý Dự án Xây dựng và Phát triển Cụm công nghiệp huyện cần triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 8536 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021, kịp thời đưa ra các nội dung cải cách hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, tiền lương đối với người lao động vào nội dung tuyên truyền để phổ biến đến người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ, đồng thuận và thực hiện. Liên đoàn lao động huyện cần tổ chức hoạt động đối thoại với công nhân lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc cải cách tiền lương và BHXH, đồng thời chỉ đạo công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền vận động người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, chấp hành tốt nội quy lao động của doanh nghiệp, không tự ý nghỉ việc làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cần thực hiện tốt Quy chế cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường bám sát cơ sở, tổ chức tuyên truyền, giải thích chính sách của Đảng, Nhà nước về lao động, chủ động nắm chắc tình hình quan hệ lao động trên địa bàn kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, tránh xảy ra ngừng việc tập thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thu hút đầu tư./.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 02/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*