Tin An ninh quốc phong

Yên Lạc tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo từ cơ sở

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lạc quan tâm, chỉ đạo thực hiện ngay từ cơ sở với nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung chỉ đạo giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định tình hình ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Bộ phận tiếp công dân thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ảnh: Trường Khanh
 

 

Hằng năm, Thanh tra huyện Yên Lạc chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm đối với lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về KNTC, tiếp công dân. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực nóng, dễ phát sinh tiêu cực, được nhiều dư luận xã hội quan tâm như: Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vi; thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý thu chi ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; chấp hành pháp luật về môi trường, y tế, giáo dục...

Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện quan tâm chỉ đạo sát sao công tác tiếp công dân, niêm yết công khai lịch lãnh đạo UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trực tiếp tiếp công dân; nơi tiếp được sắp xếp, bố trí đảm bảo thuận tiện cho công dân đến kiến nghị, KNTC. Việc theo dõi, tiếp nhận, phân loại, nhất là việc giải quyết đơn thư, trả lời các ý kiến, kiến nghị của công dân được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định pháp luật.

Nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở, huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban,ngành chức năng, các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền; đôn đốc UBND các xã, thị trấn xem xét, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp mình và hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thanh tra huyện tập trung thanh tra,giải quyết KNTC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là các vụ KNTC phức tạp, đông người, góp phần giữ vững ANTT.

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư; đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, các quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nhằm ổn định tình hình ở địa phương.

6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã tiếp gần 500 lượt công dân, tăng hơn 100 lượt so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 8 lượt đoàn đông người, giảm 21 lượt đoàn so với cùng kỳ năm 2017; tiếp nhận và xử lý 91 đơn KNTC, giảm 13 đơn; đã giải quyết 62/102 đơn, đạt tỉ lệ 61%.

Nội dung đơn thư kiến nghị, phản ánh, KNTC chủ yếu về các lĩnh vực: Tranh chấp đất đai, vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách xã hội, ô nhiễm môi trường khu dân cư... UBND huyện giao Thanh tra huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan.

Đến nay, cơ bản các kết luận, quyết định thanh tra có hiệu lực pháp luật đã được thực hiện xong. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo nhiều lần giảm đáng kể, phần lớn các vụ việc đã giải quyết đều được người dân đồng tình, ủng hộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện còn một số hạn chế cần sớm khắc phục như: Chủ tịch UBND một số xã không trực tiếp tiếp công dân theo lịch hoặc có tình trạng né tránh, đùn đẩy cho cấp dưới.

Một số vụ việc kéo dài chưa được tập trung giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho công dân đến KNTC. Cán bộ làm công tác tiếp công dân còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nên hiệu quả công việc chưa cao. Một số địa phương như: xã Tề Lỗ, thị trấn Yên Lạc, xã Trung Kiên… chưa quyết liệt thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra, giải quyết KNTC đã có hiệu lực…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Chánh Thanh tra huyện Yên Lạc cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện, Thanh tra huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện huy động sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác này.

Tập trung thanh tra, giải quyết dứt điểm những đơn thư còn tồn đọng và các đơn thư phát sinh. Chú trọng vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai sót, tiêu cực, tham nhũng làm phát sinh khiếu kiện. Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định.

Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại trước, trong, sau khi giải quyết KNTC, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Quan tâm nâng cao chất lượng, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thanh tra, giảm thiểu tình trạng tái KNTC, khiếu kiện vượt cấp, đông người… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Th: Thu Nhàn (Báo Vĩnh Phúc)


 

Ngày đăng: 28/09/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*