Tuyển dụng Công chức, Viên chức

Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018

Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018

 

Xem và tải nội dung Thông báo tại đây.PDF

 

Ngày đăng: 20/09/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*