Tuyển dụng Công chức, Viên chức

Thông báo: Nội dung tài liệu thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018

Thông báo: Nội dung tài liệu thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018
Ngày đăng: 12/09/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*