Thông tin đấu thầu

Thông báo: về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 62 thửa đất ở tại khu vực xứ đồng Cái Ngang, thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Thông báo: về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 62 thửa đất ở tại khu vực xứ đồng Cái Ngang, thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc
Ngày đăng: 14/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục