Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc sẽ sát nhập, hợp nhất một số trường trên địa bàn cùng xã, thị trấn giai đoạn 2018 -2020

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh đã văn bản đồng ý với Đề án do huyện xây dựng, trước mắt trong tháng 8/2018 sẽ cho hợp nhất trường Tiểu học Yên Đồng 1 và trường Tiểu học Yên Đồng 2 thành trường Tiểu học Yên Đồng. Đồng thời yêu cầu thực hiện việc sát nhập, hợp nhất không làm ảnh hưởng đến chất lượng quản lý, dạy và học của nhà trường./.

 

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của BTV Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trong tỉnh VP giai đoạn 2016 – 2021”; huyện Yên Lạc đang tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, trên địa bàn huyện có trường THCS Hồng Phương có số lớp dưới 8, có 2 xã và 01 thị trấn cùng có 2 trường tiểu học nằm trên địa bàn. Để giải quyết những bất cập trên, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giữa các trường mà vẫn nâng cao được chất lượng giáo dục của huyện, từ đó cân đối số giáo viên hiện có tại các nhà trường trong giai đoạn hiện nay, huyện đã xây dựng Đề án sát nhập, hợp nhất một số trường trên địa bàn cùng xã. Cụ thể, huyện sẽ sát nhập, hợp nhất Trường Tiểu học Yên Đồng 1 và trường Tiểu học Yên Đồng 2 thành trường Tiểu học Yên Đồng; trường Tiểu học Tam Hồng 1 và Tiểu học Tam Hồng 2 thành trường Tiểu học Tam Hồng; trường Tiểu học Thị trấn Yên Lạc và Tiểu học Minh Tân thành trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc; hai trường là Tiểu học và THCS xã Hồng Phương sẽ hợp nhất thành trường THCS và Tiểu học Hồng Phương. Lộ trình thực hiện sát nhập, hợp nhất sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020. Trong năm 2018, huyện sẽ sát nhập trường Tiểu học Yên Đồng 1 và trường Tiểu học Yên Đồng 2. Đây là hai trường cùng nằm trong một xã, có số học sinh không cao, dao động từ 10 – 12 lớp với khoảng 400 học sinh mỗi trường. Theo Đề án, khi sát nhập, hợp nhất các trường, về cơ sở vật chất sẽ được nhà trường sử dụng chung, đồng thời đầu tư thêm một số trang thiết bị phục vụ cho dạy và học để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Và với 10 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dôi dư sau khi sát nhập, hợp nhất sẽ được huyện bố trí vào những trường có cán bộ quản lý nghỉ hưu hoặc còn thiếu giáo viên, nhân viên. Để làm tốt Đề án này, huyện đang phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh các nhà trường về sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc sát nhập, hợp nhất các trường trên địa bàn.

 

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh đã văn bản đồng ý với Đề án do huyện xây dựng, trước mắt trong tháng 8/2018 sẽ cho hợp nhất trường Tiểu học Yên Đồng 1 và trường Tiểu học Yên Đồng 2 thành trường Tiểu học Yên Đồng. Đồng thời yêu cầu thực hiện việc sát nhập, hợp nhất không làm ảnh hưởng đến chất lượng quản lý, dạy và học của nhà trường./.

 

Th: Trần Biển

 

Ngày đăng: 09/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*