Tiến độ giải quyết đơn thư của công dân

trả lời đơn của bà bùi thị thi xóm cây da thôn yên lạc

trả lời đơn của bà bùi thị thi xóm cây da thôn yên lạc

 

Xem Nội dung chi tiết tại đây.PDF

Trần Biển

 

Ngày đăng: 08/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*