Đơn vị hành chính

XÃ YÊN PHƯƠNG

Giới thiệu

 

Số điện thoại:

Email: ubndxayenphuong@gmail.com

    

I. Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã

   

Ông: PHAN ĐỨC HẠNH

Chức danh: Bí thư Đảng ủy

Số điện thoại: 0979.362.356

Mail: hanhndyl@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung Đảng ủy 

 

Ông: TRỊNH NGỌC THÀNH

Ông: 

Chức danh: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Bí thư TT Đảng ủy

Số điện thoại:

Số điện thoại:

Email: 

Email: 

Lĩnh vực phụ trách:

Lĩnh vực phụ trách:

 

   

Ông: TẠ VĂN CHUNG

Ông: 

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã 

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại:  Số điện thoại: 

Email: Email: tavanchung776@gmail.com

Email: 
Lĩnh vực phụ trách:  Lĩnh vực phụ trách: 

 

 

   

Ông: ĐÀO VĂN SÔNG

 

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 01644.926.505 Số điện thoại: 
Email: ubndxayenphuong@gmail.com Email: 
Lĩnh vực phụ trách:  Lĩnh vực phụ trách: Công tác HĐND

 

 

II. Đôi nét về xã Yên Phương

          (Đang cập nhật ... )


 

Ngày đăng: 22/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục