Giải tỏa hành lang ATGT

Huyện Yên Lạc: Hơn 900 hộ tự nguyện tháo dỡ, di dời vật liệu, công trình vi phạm hành lang ATGT

Qua rà soát, đầu năm 2017, huyện Yên Lạc có hơn 1.300 trường hợp vi phạm hành lang ATGT, tập trung ở các địa phương có làng nghề truyền thống, có quốc lộ chạy qua như: Trung Nguyên, Đồng Văn, Tề Lỗ, Yên Đồng, thị trấn Yên Lạc, Bình Định.

 

 

        Thực hiện Kế hoạch số 1919 của UBND tỉnh ngày 24/3/2017 về giải tỏa hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương, TTATGT trên địa bàn tỉnh, huyện Yên Lạc đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp tích cực. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là đối với các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời vật liệu, công trình xây dựng; huyện giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các địa phương, nếu để phát sinh trường hợp vi phạm, không có biện pháp xử lý kịp thời sẽ tự nhận hình thức kỷ luật; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho các hộ vi phạm ký cam kết không tái lấn chiếm.

           Đến cuối tháng 6/2018, toàn huyện có 939/1.344 trường hợp tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật liệu vi phạm hành lang ATGT, chiếm hơn 70%. Gần 1.000 trường hợp vi phạm tự nguyện ký cam kết không tái lấn chiếm. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, huyện chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức giải tỏa bắt buộc. Đến nay, đã có gần 400 trường hợp vi phạm được giải tỏa, góp phần đảm bảo TTATGT.

Theo: Kim Ngân - BaoVinhphuc

 

Ngày đăng: 26/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*