Thời sự tổng hợp

Chùm tin: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII của Đại biểu HĐND huyện tại một số địa phương trong huyện

Trong các ngày từ 23 - 26/7/2018, các tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII đã tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8. Kết quả kỳ họp, nội dung các Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND huyện đã thông qua và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm ... đã được Đại biểu HĐND huyện báo cáo đến cử tri. Sau đây là phản ánh các buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND huyện tại một số địa phương trong huyện

 

Tại xã Tam Hồng: Sáng ngày 23/7/2018, Tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc gồm các ông, bà: Hoàng Văn Dũng – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc; Nguyễn Văn Tần - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện ; Quách Văn Tuấn - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến; Nguyễn Thị Hạt - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Yên Đồng đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Yên Đồng và Tam Hồng sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện.

 

 

          Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII đã thông báo tới cử tri nội dung kết quả chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021. Trong đó, tại kỳ họp, HĐND huyện Yên Lạc đã thông qua 8 nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế huyện; Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên UBND huyện 2016 – 2021 do luân chuyển công tác; Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước 2017;  Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát về trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và đề nghị của công dân; Nghị quyết về quyết toán nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; Nghị quyết về kết quả giám sát ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và 7 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; các nội dung nghị quyết, chuyên đề HĐND huyện sẽ thông qua tại kỳ họp; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021…

 

 

Cử tri 2 xã đề bày tỏ nhất trí cao kết quả chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện đã thông qua, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc bảo đảm vệ sinh môi trường; các cơ chế chính sách đền bù GPM; cơ chế chính sách về việc mua, bán, trao đổi diện tích đất nông nghiệp đã được dồn điền đổi thửa quy hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn; hỗ trợ xây dựng đường, hệ thống kênh mương nội khu tại khu vực chăn nuôi tập trung xa khu dân cư; nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường GTNT được công nhận đạt tiêu chuẩn NTM đang bị xuống cấp, ngập úng khi mưa; hỗ trợ kinh phí thủy lợi…

 

 

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri xã Tam Hồng và Yên Đồng còn băn khoăn và đề nghị các đại biểu HĐND huyện Yên Lạc quan tâm, kiến nghị tới các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục. Đặc biệt là công tác cấp thẻ và cấp phát thuốc cho các đối tượng tham gia BHYT; công tác coi thi, chấm thi và công bố kết quả thi trong kỳ thi THPT QG năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

 

          Tại buổi tiếp xúc, ông Hoàng Văn Dũng – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc đã thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời, thông báo tới cử tri nội dung 2 nghị quyết mà HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông qua trong kỳ họp vừa qua liên quan đến công tác hỗ trợ kinh phí cho xã để phục vụ công tác dồn thửa đổi ruộng và mức kinh phí được hỗ trợ trong năm đối với UB.MTTQ cấp xã và khu dân cư. Các ý kiến còn lại sẽ được các đại biểu tiếp thu, tổng hợp trình HĐND huyện xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

  

 Th: Thu Hằng 

 

Tại xã Đồng Văn, chiều ngày 23/7/2018, tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Đồng Văn, Trung Nguyên và Tề Lỗ.

 

 

 

 

Hội nghị đã được nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ thứ 8 HĐND huyện; Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; các nội dung nghị quyết, chuyên đề HĐND huyện thông qua tại kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7 HĐND huyện.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 xã đều nhất trí với nội dung các báo cáo do đoàn đại biểu HĐND huyện trình bày, đồng thời cũng bày tỏ một số ý kiến kiến nghị tới các cơ quan chức năng giải quyết một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến sản xuất nông nghiệp, đất tranh chấp, đất dịch vụ; đề nghị lắp đèn tìn hiệu giao thông đoạn từ QL 2C - thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn; tu bổ một số đoạn kênh mương đã xuống cấp và sớm hoàn thiện tuyến kênh mương trong khu vực làng nghề; hỗ trợ máy bơm nước công suất lớn hơn phục vụ đủ nước tưới cho bà con nông dân; đề nghị quy hoạch bãi rác khu vực làng nghề xã Tề Lỗ; hỗ trợ thuốc diệt chuột cho bà con sớm hơn… Tại hội nghị, một số ý kiến cử tri quan tâm đã được đại biểu HĐND huyện trao đổi, giải trình và làm rõ. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền đã được tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết để trả lời cử tri theo quy định./.

Th: Anh Đào

 

 Tại UBND xã Hồng Châu, chiều 24/7/2018, đoàn đại biểu HĐND huyện Yên Lạc các ông, bà: Nguyễn Xuân Thông – Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đặng Thị Hưởng – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Châu; Nguyễn Hữu Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên BCH Quân sự huyện; Lộc Tuấn Hưng – Phó BTC Huyện ủy đã có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Hồng Châu, Hồng Phương và Đại Tự sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số cơ quan ban ngành đoàn thể huyện.

 

 

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc, ông Nguyễn Hữu Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên BCH Quân sự huyện đã báo cáo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT –XH 6 tháng cuối năm 2018; nội dung 8 nghị quyết mà kỳ họp thứ 8 HĐND huyện đã thông qua.

 

 

          Cử tri các xã đều bày tỏ nhất trí cao với kết quả chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện đã thông qua, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như: cần có cơ chế chính sách phù hợp trong công tác khám chữa bệnh đối với các đối tượng tham gia BHYT; công tác quản lý hồ sơ của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực địa chính tại xã Hồng Châu còn nhiều bất cập; dự án nâng cấp tuyến đường đê bối chậm tiến độ gây mất ATGT, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân mua đất trái thẩm quyền từ 2008 trở về trước còn chậm; tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội người cao tuổi tại cơ sở; công tác giải quyết đơn thư KNTC của công dân sau khi có kết luận trả lời còn chậm; hệ thống kênh mương tưới, tiêu xuống cấp, không được nạo vét khơi thông dẫn tới tình trạng ngập úng khi mưa ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp; một số tuyến đường liên xã, liên thôn, tuyến đường NTM bị xuống cấp, ngập úng gây mất ATGT; tiếp tục xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và hành lang ATGT…

          Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; các ý kiến còn lại sẽ được các đại biểu tiếp thu, tổng hợp trình HĐND huyện xem xét, giải quyết trong thời gian tới./. 

Thu Hằng

 

Sáng ngày 25.7.2018, tại xã Văn Tiến, tổ Đại biểu HĐND huyện Yên Lạc gồm các ông bà: Trần Gia Bằng – Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Khoa Văn – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Nguyễn Xuân Cận – HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức HU, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; Hoàng Kim Đoàn – Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Văn Tiến, Nguyệt Đức, Yên Phương sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn Đại biểu HĐND huyện, ông Nguyễn Khoa Văn - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đồng thời trả lời một số ý kiến của cử tri sau kỳ họp; nội dung các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp thứ 8 và thông tin nhanh đến cử tri kết quả phát triển kinh tế - xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các cử tri cũng đã đưa ra một số ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND huyện về việc tăng cường hơn nữa công tác thắt chặt an ninh, trật tự tại một số xãđề nghị huyện cần làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho các gia đình thương binh liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện. Ngoài ra, cử tri thôn Yên Nội (Văn Tiến) còn bày tỏ mối lo ngại đến việc lắp đặt trạm phát sóng BTS của Công ty Cổ phần Viễn thông VNPT làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ xung quanh khu vực trạm phát sóng, yêu cầu thực hiện di dời trạm đến nơi khác để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Bên cạnh đó, các vấn đề về tiêu úng thoát nước đồng ruộng mùa mưa bão, vấn đề vệ sinh môi trường, hoàn thiện đường giao thông nông thôn...cũng được các cử tri 3 xã đặc biệt quan tâm và đề nghị huyện có các giải pháp xử lý nhanh chóng, triệt để, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Các ý kiến của cử tri đã được đại diện tổ đại biểu HĐND huyện giải trình và tiếp thu, tổng hợp trình HĐND huyện xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Kiều Nguyệt – Văn Thịnh

 

 

Tại xã Đồng Cương, chiều ngày 25/7/2018, tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Đồng Cương, Bình Định và Thị trấn Yên lạc.

 

 

 

Hội nghị đã được nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ thứ 8 HĐND huyện; Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; các nội dung nghị quyết, chuyên đề HĐND huyện thông qua tại kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7 HĐND huyện.

Cử tri 3 xã đều vui mừng, phấn khởi và nhất trí cao với nội dung các báo cáo do đoàn đại biểu HĐND huyện thông qua. Cử tri Phạm Văn Túc, thôn Phú Cường xã Đồng Cương kiến nghị 02 nội dung liên quan đến công tác thủy lợi, đề nghị đôn đốc nhà thầu sớm hoàn thiện việc thi công cống thoát nước thuộc dự án bờ bao chống tràn của ngành thủy lợi, đồng thời cũng mong muốn cơ quan chuyên môn của huyện sớm cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.

Tại hội nghị, tổ Đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu và giải trình rõ về 02 ý kiến của cử tri Phạm Văn Túc ở xã Đồng Cương.

Anh Đào

 

 

 

 

Ngày đăng: 25/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*