Tin An ninh quốc phong

Yên Lạc: 939/1.344 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đã tự giác tháo dỡ.

Thực hiện Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ATGT), thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, huyện Yên Lạc đã tổ chức chỉ đạo triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo và thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn. Sau 01 năm thực hiện, trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Tình trạng vi phạm lấn chiếm đã giảm, lòng đường, vỉa hè cơ bản đã thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng, đảm bảo ATGT, cảnh quan đô thị được cải thiện rõ rệt.

 


Thực hiện Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ATGT), thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, huyện Yên Lạc đã tổ chức chỉ đạo triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo và thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn. Sau 01 năm thực hiện, trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Tình trạng vi phạm lấn chiếm đã giảm, lòng đường, vỉa hè cơ bản đã thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng, đảm bảo ATGT, cảnh quan đô thị được cải thiện rõ rệt.

 

Toàn huyện đã ban hành được nhiều văn bản liên quan đến công tác thiết lập trật tự kỷ cương an toàn giao thông, đồng thời tổ chức triển khai đến các trưởng thôn, các đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm tự giác thực hiện tháo dỡ, di dời, các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức ký cam kết đến các hộ vi phạm. Theo thống kê, toàn huyện có 1.344 trường hợp vi phạm hành lang ATGT, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã như: Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên, Bình Định, Yên Đồng, xã Tam Hồng, Nguyệt Đức và thị trấn Yên Lạc. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã, thị trấn; các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, đã có 997/1.344 trường hợp vi phạm đã thực hiện ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT. Và chỉ sau 01 năm thực hiện, toàn huyện có 939/1.344 trường hợp vi phạm đã tự giác tháo dỡ trả lại mặt bằng (chiếm 70%); giải tỏa bắt buộc xong 358 trường hợp (chiếm 27%), hiện chỉ còn 47 trường hợp (chiếm 3%) do gặp khó khăn chưa thể giải tỏa được. Trong quá trình triển khai thực hiện, Yên Lạc cũng gặp không ít khó khăn. Do là địa bàn có đặc thù là phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào các làng nghề và kinh doanh dịch vụ. Vì vậy cùng với sự phát triển về kinh tế thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông để sản xuất, kinh doanh là thường xuyên và diễn ra với mật độ ngày càng tăng. Mặt khác, ở huyện không có đội quy tắc trật tự, chuyên trách về giải tỏa giao thông nên việc quản lý, giải tỏa đối với các hộ kinh doanh ngoài mặt đường và các hộ buôn bán hàng rong trên vỉa hè là rất khó khăn, phức tạp. Tại các xã có làng nghề như: Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên và thị trấn Yên Lạc, các hàng hóa kinh doanh thường cồng kềnh và có trọng lượng rất lớn như máy móc công trình, ô tô, thiết bị cũ, gỗ … nên rất cần hệ thống máy móc chuyên dùng: cần cẩu tải trọng lớn, máy xúc, xe nâng, xe ô tô … hỗ trợ cho việc bốc dỡ, giải tỏa, đặc biệt sau khi bốc dỡ, tịch thu hàng hóa vi phạm, các địa phương cũng không có địa điểm để tập kết.

Kết quả từ công tác giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn trong thời gian qua là khá tích cực, song hiện nay, không ít tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vẫn còn xem nhẹ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vẫn chưa có ý thức và tự giác tháo dỡ phần vi phạm, còn trông chờ xem có hay không sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương. Để chấm rứt, đẩy lùi và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm vi phạm hành lang ATGT, trong thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiên quyết giải tỏa, duy trì chống tái lấn chiếm trên địa bàn. UBND huyện coi công tác thực hiện giải tỏa tại các xã, thị trấn là nhiệm vụ trọng tâm, đưa vào xem xét trách nhiệm và đánh giá thi đua cuối năm.

Trần Biển


 

Ngày đăng: 20/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*