Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc làm tốt việc kê khai, minh bạch tài sản, góp phần phòng, chống tham nhũng

Việc kê khai, minh bạch tài sản của cán bộ hàng năm một mặt thể hiện tính nghiêm minh của Nhà nước trong công tác quản lý cán bộ, đồng thời thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo điều kiện cho mọi cán bộ, viên chức biết, giám sát số lượng, nguồn gốc tài sản, thu nhập của người có chức vụ. Mặt khác, việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ góp phần giúp cơ quan chức năng có thẩm quyền đánh giá cán bộ về phẩm chất đạo đức, tính trung thực, từ đó có biện pháp phát hiện và xử lý hữu hiệu đối với cán bộ có hành vi tham nhũng, che đậy hoặc tẩu tán tài sản bất minh.

 


Việc kê khai, minh bạch tài sản của cán bộ hàng năm một mặt thể hiện tính nghiêm minh của Nhà nước trong công tác quản lý cán bộ, đồng thời thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo điều kiện cho mọi cán bộ, viên chức biết, giám sát số lượng, nguồn gốc tài sản, thu nhập của người có chức vụ. Mặt khác, việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ góp phần giúp cơ quan chức năng có thẩm quyền đánh giá cán bộ về phẩm chất đạo đức, tính trung thực, từ đó có biện pháp phát hiện và xử lý hữu hiệu đối với cán bộ có hành vi tham nhũng, che đậy hoặc tẩu tán tài sản bất minh. Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, Thông tư số 08/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập, huyện Yên Lạc đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động hàng năm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức và trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó đã nâng cao được ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng. Theo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, toàn huyện đã có 109/109 cơ quan, đơn vị đã thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo quy định với tổng số 522/522 người kê khai, đạt tỷ lệ 100% trường hợp kê khai. Và tính đến hết tháng 6 năm 2018, huyện không có trường họp nào bị xử lý kỷ luật trong việc minh bạch tài sản, thu nhập. Kết quả kê khai cho thấy, các bản kê khai phản ánh đầy đủ, chi tiết những thay đổi so với thời gian trước đây. Hầu hết, các cán bộ thuộc diện đều thực hiện kê khai đúng thời hạn; tài sản kê khai chủ yếu là nhà ở, đất đai đang ở, đang sử dụng thuộc sở hữu của bản thân, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên đã được và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Qua rà soát, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi công khai bằng các hình thức theo quy định; chưa có đơn, thư phản ánh về kết quả kê khai của các đối tượng thuộc diện kê khai. Hiện nay, việc quản lý bản kê khai đang được Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện quản lý chặt chẽ.

 

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, bên cạnh việc phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo,  …. huyện đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng như: quản lý đất đai, quản lý tài chính ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ….. Qua thanh tra, kiểm tra, huyện đã phát hiện có vụ việc có dấu hiệu tham nhũng xảy ra tại xã Trung Nguyên liên quan đến lĩnh vực đất đai, đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, huyện Yên Lạc chưa phát hiện tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

Với những dự báo tình hình tham nhũng vẫn có thể xảy ra trên địa bàn, đặc biệt ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như: quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, chính sách xã hội, trong 6 tháng cuối năm 2018, huyện Yên Lạc sẽ tập trung nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, giải pháp chủ yếu, trọng tâm được huyện xác định là: công khai các quỹ, các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân; công khai các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết và thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản thu nhập với những người thuộc diện phải kê khai theo đúng quy định của pháp luật. Hy vọng rằng với các giải pháp trên, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở huyện Yên Lạc sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp./.

Trần Biển


 

 

Ngày đăng: 16/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*