Quy hoạch - Bảng giá đất

Thông báo: Về việc lấy ý kiến góp ý vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc

Về việc lấy ý kiến góp ý vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc

 

Xem Thông báo tại đây:.doc

Xem Danh mục điều chỉnh quy hoạch.xls

                                                           UBND huyện Yên Lạc

 

Ngày đăng: 12/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục