Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Có được thành quả này là do huyện đã chỉ đạo sát sao mọi hoạt động, ban hành và cụ thể nhiều văn bản có tính pháp lý và thực tiễn cao, xây dựng và triển khai được nhiều Đề án, Kế hoạch, Chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 


Năm 2018 là năm huyện Yên Lạc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2021. Vì vậy, đây là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Nhìn lại quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, huyện ta cũng gặp nhiều khó khăn như: thời tiết diễn biến bất thường, giá cả nông sản không ổn định, nguồn vốn hạn chế … nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và nhân dân trong huyện, huyện ta đã khắc phục và vượt qua được những khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của huyện được phát triển, nhiều chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. An ninh chính trị, quốc phòng của huyện được củng cố và ổn định. Công tác tuyên truyền PBGDPL được thực hiện thường xuyên, công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính được huyện đẩy mạnh và quan tâm thực hiện thường xuyên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chất lượng nông thôn mới của huyện tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Có được thành quả này là do huyện đã chỉ đạo sát sao mọi hoạt động, ban hành và cụ thể nhiều văn bản có tính pháp lý và thực tiễn cao, xây dựng và triển khai được nhiều Đề án, Kế hoạch, Chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã xây dựng và xác định mục tiêu trọng tâm trong chỉ đạo điều hành là tập trung mọi giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2018, đồng thời triển khai được nhiều kế hoạch như: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2018; kế hoạch về việc cải thiện nâng cao chỉ số năng lực canh tranh năm 2018; kế hoạch về tăng cường các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn huyện Yên Lạc…. Đặc biệt, trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, UBND huyện đã ban hành được 8 kế hoạch và 61 văn bản chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, 150 văn bản các loại để chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất công nghiệp – TTCN, xây dựng, thương mại dịch vụ. Kết quả 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của ngành nông – lâm – thủy sản của huyện đạt trên 866 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2017; giá trị ngành công nghiệp – TTCN đạt 1.664 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ; thương mại – dịch vụ đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Trong quản lý tài chính ngân sách, huyện đạt tổng thu ngân sách Nha nước 80,6 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 561 tỷ đồng. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được huyện tăng cường nhiều biện pháp quản lý, qua đó đã kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai.

 

 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, trong 6 tháng cuối năm 2018, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện. Trong chỉ đạo, điều hành, huyện sẽ nâng cao thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp và Quy chế hoạt động. Về điều hành thực hiện tăng trưởng về kinh tế, UBND huyện sẽ tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản theo mô hình sản xuất trang trại tập trung xa khu dân cư, phát triển theo hướng hàng hóa; đôn đốc thi công các dự án để tăng giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN và xây dựng. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng NTM, đồng thời sẽ tổ chức đánh giá các điều kiện để đảm bảo công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 theo bộ tiêu chí giai đoạn 2017 – 2020. Với việc xây dựng chính quyền, trong 6 tháng cuối năm 2018, UBND huyện sẽ tiếp tục thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tổ chức thi tuyển công chức, viên chức cấp huyện, các xã đúng quy định và thực hiện tốt việc tinh giản biên chế.

Trần Biển


 

Ngày đăng: 26/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*