Đưa NQ của Đảng vào cs

Đảng bộ huyện Yên Lạc: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Những năm qua, các cấp ủy Đảng huyện Yên Lạc luôn chú trọng, thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên từ huyện đến cơ sở; góp phần khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của TCCSĐ; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Đảng bộ huyện Yên Lạc hiện có 61 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 6.600 đảng viên, trong đó có 17 Đảng bộ xã, thị trấn, 44 TCCSĐ khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Những năm qua, việc nâng cao vai trò lãnh đạo của các TCCSĐ và đảng viên luôn được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm, thực hiện. Các TCCSĐ đều xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

 

Nhờ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, Chi bộ thôn Đống Cao, xã Văn Tiến đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ảnh: Trường Khanh

 

Cùng với việc nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Yên Lạc luôn chú trọng thực hiện tốt các khâu trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Từ năm 2010 đến nay, huyện Yên Lạc đã luân chuyển gần 40 cán bộ, công chức giữa các phòng, ban cấp huyện và từ các xã, thị trấn lên huyện, từ huyện về xuống các xã, thị trấn.

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của TCCSĐ là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 9 tổ công tác, giao cho các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách từng cấp ủy cơ sở, thường xuyên dự sinh hoạt, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên tại đơn vị, địa phương đó; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Việc nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy Đảng trong toàn huyện thường xuyên quan tâm, bổ sung cho Đảng những đảng viên trẻ, đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Bởi vậy, chất lượng đội ngũ đảng viên và TCCSĐ không ngừng được nâng cao.

Kết quả đánh giá đảng viên năm 2017 cho thấy, toàn Đảng bộ huyện có 12% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn 87% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phần lớn đảng viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động. 100% TCCSĐ được phân loại, trong đó có hơn 52% TCCSĐ đạt TSVM, hơn 41% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đây, tại Đảng bộ xã Văn Tiến còn xảy ra tình trạng thiếu cán bộ, do mất đoàn kết trong nội bộ; các TCCSĐ và đảng viên chưa thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.

Đồng chí Quách Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến cho biết: Để khắc phục những tồn tại trên, Đảng ủy xã xác định việc làm đầu tiên là phải củng cố, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đảng ủy xã đã lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Nhằm khắc phục tình trạng hụt hẫng trong công tác cán bộ, hàng năm, Đảng ủy xã rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, gắn công tác luân chuyển với quy hoạch, điều động cán bộ. Khâu đánh giá cán bộ, đảng viên được các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc.

Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ Đảng chú trọng việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách theo dõi, trực tiếp dự sinh hoạt cùng chi bộ, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân; từ đó đề xuất, tham mưu với Đảng ủy xã những giải pháp giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt cũng như chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ. Nhờ thực hiện tốt các giải pháp trên, 2 năm gần đây, Đảng bộ xã Văn Tiến được đánh giá là một trong những Đảng bộ xã tiêu biểu của huyện.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Huyện ủy Yên Lạc, việc nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên trên địa bàn huyện thời gian qua ẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Một số cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên.

Việc thực hiện quy chế làm việc của một số cấp ủy cơ sở và chi bộ chưa thực sự nghiêm túc, còn tình trạng thụ động, ỷ lại, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu...

Nhằm khắc phục những hạn chế đó, trong thời gian tới, Huyện ủy Yên Lạc đã đề ra 9 nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức rõ vai trò hạt nhân chính trị của TCCSĐ và đảng viên trong lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển chọn, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo Đề án 01 và Đề án 02 của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên chấp hành tốt quy chế làm việc, quy định của Điều lệ Đảng…

Theo: Kim Ngân (Baovinhphuc)

 

 

Ngày đăng: 18/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*