Tin Văn Hóa xã hội

Hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo có người khuyết tật và TEMC trên địa bàn huyện

Sáng 14/6/2018, Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ NTT&TEMC huyện Yên Lạc tổ chức trao vốn nuôi bò sinh sản cho 9 gia đình tại 2 xã Bình Định và Hồng Châu

 

 

Đây là chương trình nằm trong Dự án hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản, tạo cơ hội thoát nghèo cho hộ nghèo, cận nghèo có NKT&TEMC giai đoạn 2017-2020 của tỉnh. Theo đề án, thời gian bàn giao vốn bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 10/2018 với số lượng 120 con bò sinh sản, tập trung ở các xã xây dựng nông thôn mới và xã có điều kiện chăn nuôi đại gia súc của 9 huyện, thành, thị.

        Tại buổi lễ, Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh đã bàn giao cho 4 hộ nghèo có người khuyết tật xã Bình Định với tổng số tiền là 28 triệu đồng, 05 hộ tại xã Hồng Châu với tổng số tiền 35 triệu đồng, trong đó mỗi hộ gia đình đươc hỗ trợ  là 7 triệu đồng.

        Việc hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo có người khuyết tật & TEMC đã từng bước tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp người khuyết tật tự vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động  có tính nhân văn sâu sắc, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia của cộng đồng xã hội đối với NKT&TEMC, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Anh Đào

 

Ngày đăng: 14/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*