Thông tin Xuất khẩu lao động

Kế hoạch vận động lao động huyện Yên Lạc cư trú bất hợp pháp và hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn năm 2018

Kế hoạch vận động lao động huyện Yên Lạc cư trú bất hợp pháp và hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn năm 2018

 

Xem Nội dung Kế hoạch tại đây.PDF

Trần Biển (bt)

 

Ngày đăng: 08/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*