Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên"

Những năm qua, công tác luân chuyển cán bộ luôn được các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Yên Lạc quan tâm thực hiện, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Để công tác luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả thiết thực, Huyện ủy Yên Lạc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình trong quá trình luân chuyển. Việc luân chuyển gắn với việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Huấn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Lạc cho biết: Những cán bộ được luân chuyển không chỉ nằm trong quy hoạch, phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có lối sống tốt và năng lực chuyên môn vững vàng.

Huyện cương quyết không luân chuyển những cán bộ đang trong quá trình xem xét, có năng lực hạn chế, dư luận xã hội không tốt. Việc luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo; đảm bảo tính kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ; giữ vững sự đoàn kết nội bộ; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Để tránh hình thức trong công tác luân chuyển cán bộ, Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ được luân chuyển không phải để trở về được cất nhắc, bổ nhiệm lên trí cao hơn, mà phải thực sự coi đây là cơ hội để rèn luyện kỹ năng quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc những vấn đề này, quá trình luân chuyển cán bộ mới thực sự phát huy hiệu quả.

Là một trong 4 cán bộ trẻ nằm trong quy hoạch BTV Huyện ủy Yên Lạc, nhiệm kỳ 2015-2020, đầu năm 2018, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy được điều động về làm Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trung Nguyên.

Xác định đây là nhiệm vụ được tổ chức phân công đồng thời là cơ hội để cọ xát thực tiễn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng lãnh đạo, quản lý, đồng chí Toàn luôn nỗ lực, gương mẫu trong lối sống, xây dựng tác phong làm việc khoa học, đồng thời tìm giải pháp để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ; tập trung giải quyết dứt điểm, thấu tình đạt lý những bức xúc của người dân...

Sau khi sắp xếp ổn định bộ máy lãnh đạo, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các phòng ban ở địa phương tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại còn tồn đọng đồng thời đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Đến nay, tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, những khó khăn trong công tác cán bộ, những bức xúc của người dân dần được tháo gỡ.

Từ năm 2010 đến nay, BTV Huyện ủy Yên Lạc đã luân chuyển, điều động gần 40 cán bộ, trong đó có 4 đồng chí Huyện ủy viên về giữ chức danh chủ chốt tại các xã; 3 cán bộ từ cấp xã lên huyện; luân chuyển ngang 8 cán bộ các phòng, ban cấp huyện và hơn 24 cán bộ, công chức các xã, thị trấn.

Theo đánh giá của lãnh đạo Huyện ủy Yên Lạc, công tác điều động, luân chuyển cán bộ bước đầu đạt được những kết quả tích cực, không chỉ giúp cán bộ được rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn, không chỉ khắc phục được tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ tại một số đơn vị, địa phương mà còn chuẩn bị nguồn cán bộ các cấp cho nhiệm kỳ tới, nhất là cán bộ chủ chốt.

Tại những địa phương, đơn vị có cán bộ luân chuyển đến, nhìn chung nền nếp, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ có chuyển biến tích cực tình hình kinh tế- xã hội có bước phát triển.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác cán bộ, dẫn đến việc luân chuyển cán bộ không đúng nguyên tắc, không phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ luân chuyển, việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau luân chuyển còn lúng túng.

Một số cán bộ luân chuyển với mục đích luân chuyển để trở về được sắp xếp, bổ nhiệm ở vị trí cao hơn nên chưa thực sự gắn bó với cơ sở, còn có tâm lý ngại va chạm, có biểu hiện chọn vị trí sau luân chuyển; số cán bộ được luân chuyển từ cấp xã lên công tác tại các phòng, ban cấp huyện còn khiêm tốn do trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý của đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

Để khắc phục tình trạng trên, Huyện ủy Yên Lạc yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quán triệt kịp thời các văn bản, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên về công tác luân chuyển cán bộ, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

Trong đó cần chú trọng, làm tốt công tác đánh giá cán bộ, coi đây là cơ sở để xem xét, cất nhắc cán bộ trước và sau khi luân chuyển. Thực hiện tốt chế độ, chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ được luân chuyển nhằm khơi dậy ý thức tự giác, ý chí phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ./.

 

Theo: Baovinhphuc.com.vn

 

Ngày đăng: 31/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*