Quy hoạch - Bảng giá đất

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên lạc

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên lạc

 

xem Nội dung Thông báo tại đây.PDF

Trần Biển (bt)

 

Ngày đăng: 20/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*