Thông tin văn bản

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc

 

Xem Nội dung Quyết đinh 938 tại đây.pdf

Bản đồ và Trích lục quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc xem tại: http://yenlac.vinhphuc.gov.vn/pages/ListNews.aspx?catid=48

 

 Trần Biển (bt)

 

 

Ngày đăng: 20/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục