Tin An ninh quốc phong

Yên lạc tổ chức hiệp đồng PCLB-TKCN, hiệp đồng phòng chống cháy nổ - cứu sập

Trước những tình huống xấu xảy ra các đơn vị, địa phương cùng phối hợp với lực lượng của Bộ Quốc phòng và Quân khu chi viện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Theo đó lực lượng Hiệp đồng của Trường QSQK2 là 100 đồng chí, 3 xe ô tô; lực lượng Bệnh viện 109 gồm 10 đồng chí, phương tiện 2 xe cứu thương; Lữ đoàn 604 quân số gồm 100 đồng chí, phương tiện 3 xe ô tô;

 

Xác định phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Đảng bộ quân sự huyện Yên Lạc đã kịp thời ban hành các văn bản, hướng dẫn; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) -TKCN, PCCN; điều chỉnh, xây dựng mới kế hoạch ở các cấp, bảo đảm phương tiện, trang bị và tổ chức thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương, đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn. Trong năm 2013, huyện Yên Lạc đã khắc phục đáng kể thiệt hại do hoàn lưu bão số 5 và các trận lốc xoáy - mưa đá - dông sét gây ra. Toàn huyện tổng diện tích cây trồng bị ngập úng là 816,1ha; diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập bờ là 130,3ha; thiệt haijk tài sản khác như sạt bờ ao là 167m, luồng tiêu là 33,5m, tường rào là 10m; đàn GSGC bị chết vào khoảng 1.907 con.

          Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong năm 2014 và bảo đảm an toàn cho các tuyến đê, hồ đập, tính mạng của nhân dân và tài sản của nhà nước,     BCHQS huyện hiệp đồng với các đơn vị trên địa bàn và lực lượng cơ động Trường quân sự QK2, Bệnh viện 109, Lữ đoàn 604 quán triệt, thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, TKCN, PCCN, cứu sập; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ; quán triệt và thực hiện tốt phương châm: chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn đơn vị và địa bàn đóng quân. Duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp về lụt, bão, cháy, nổ, sập đổ công trình. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy PCLB, TKCN các địa phương, đơn vị với các ban quản lý hồ đập, thuỷ điện, thuỷ lợi, bảo đảm khi điều tiết xả lũ phải an toàn tuyệt đối cho nhân dân ở vùng hạ lưu; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ này. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt một số tình huống nằm trong nội dung hiệp đồng chính về PCLB-TKCN gồm các tình huống: khi có bão, lốc xoáy kèm theo mưa xảy ra trên địa bàn huyện; mưa lớn dài ngày mực nước sông Phan dâng cao có nguy cơ vỡ đập Sáu Vó, nước tràn vào nội đồng gây ngập úng thuộc xã Đồng Cương, Bình Định, thị trấn Yên Lạc; mưa lớn dài ngày, lũ thượng nguồn đổ về mực nước sông Hồng lên báo động cấp 3 và trên báo động cấp 3 gây nguy hiểm cho các tuyến đê và nội dung hiệp đồng PCCN - cứu sập gồm các tình huống: cháy nhà ở, nhà làm việc cơ quan đơn vị do chập điện hoặc do sơ xuất khi sở dụng lửa; cháy nổ kho vũ khí đạn của đơn vị Ban CHQS huyện do những nguyên nhân khách quan, chủ quan gây ra; sập đổ nhà ở, công trình quân sự đang thi công.

          Trước những tình huống xấu xảy ra các đơn vị, địa phương cùng phối hợp với lực lượng của Bộ Quốc phòng và Quân khu chi viện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Theo đó lực lượng Hiệp đồng của Trường QSQK2 là 100 đồng chí, 3 xe ô tô; lực lượng Bệnh viện 109 gồm 10 đồng chí, phương tiện 2 xe cứu thương; Lữ đoàn 604 quân số gồm 100 đồng chí, phương tiện 3 xe ô tô; công an quân số 50 đồng chí, phương tiện 2 xe ô tô tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cứu sập tại các khu vực địa phương yêu cầu. BCHQS các xã, thị trấn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tiếp tục củng cố kiện toàn lực lượng kiêm nhiệm, lực lượng xung kích cứu hộ cứu nạn tại chỗ. Làm tốt việc huấn luyện lực lượng kiêm nhiệm TKCN; bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật hiện có; đồng thời tiếp tục làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đầu tư ngân sách mua sắm phương tiện, trang bị, xây dựng nhà kho bảo đảm cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cháy, nổ.

                                                                                      THU HẰNG

                                                                             Đài truyền thanh Yên Lạc

 

 

 

 

Ngày đăng: 28/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*