Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018)

 

Xem nội dung tại đây.pdf

 

Ngày đăng: 14/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*