Tin Văn Hóa xã hội

Huyện Yên Lạc triển khai công tác dân số trong tình hình mới

Nhằm tổ chức triển khai tốt Nghị quyết 21 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, huyện Yên Lạc ban hành kế hoạch số 65-KH/HU ngày 02/4/2018 về thực hiện Nghị quyết này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

 

Với mục đích nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ đảng viên và nhân dân trên trong toàn huyện về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

 Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu đặt ra đến năm 2030 là duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số của huyện khoảng 195.200 người; 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn; 90% tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; không có hôn nhân cận huyết thống, tỷ lệ tảo hôn giảm còn 50%; 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 04 bênh tật bẩm sinh phổ biến; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát 05 bệnh bẩm sinh phổ biến; 100% người cao tuổi có thẻ BHYT, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại giai đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung; chiều cao trung bình của thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, đối với nữa đạt 157,5 cm; tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 45%; 100% dân số của huyện được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc…

Anh Đào

Ngày đăng: 11/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*