Thông tin văn bản

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

 

Xem nội dung tại đây.

 

Ngày đăng: 26/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*