Thông tin đấu thầu

Gói thầu xây lắp công trình: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng Trường THCS thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Gói thầu xây lắp công trình: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng Trường THCS thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 

 Số TBMT

20180464522   -   00

Thời điểm đăng tải 

23/04/2018 15:38

 Lĩnh vực  

Xây lắp

 Gói thầu

Gói thầu xây lắp công trình: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng Trường THCS thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng Trường THCS thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 Nguồn vốn

Vốn tài trợ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

 Bên mời thầu

Z019408 - Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Lạc

 Số hiệu KHLCNT

20180464302

 Tên KHLCNT


 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian bán HSMT từ

27/04/2018 - 15:45

Đến ngày 

07/05/2018 - 15:45

 Địa điểm

UBND thị trấn Yên Lạc

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

07/05/2018 - 16:15

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

 Số tiền bảo đảm dự thầu

44.100.000 VND (Bốn mươi bốn triệu một trăm nghìn đồng chẵn)

 Thời gian thực hiện hợp đồng

240 Ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Thi công xây lắp công trình: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng Trường THCS thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 26/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục