Đưa NQ của Đảng vào cs

Đảng bộ xã Yên Đồng làm tốt công tác phát triển đảng viên

Với cách làm hay, sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên, nhiều năm nay, Đảng bộ xã Yên Đồng được Huyện ủy Yên Lạc đánh giá là Đảng bộ tiêu biểu trong công tác phát triển, kết nạp đảng viên mới; góp phần vào xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Đảng bộ xã Yên Đồng hiện có 431 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ thôn dân cư, 4 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ y tế. Trong những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và căn cứ điều kiện thực tiễn ở địa phương, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Đồng luôn đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2015-2020 về chỉ tiêu kết nạp đảng viên, ngày từ đầu nhiệm kỳ, công tác phát triển đảng viên mới được Đảng bộ đặc biệt chú trọng quan tâm.

Hàng tháng, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội phát hiện và giới thiệu những quần chúng ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm vào Đảng. Qua đó, năm 2017 Đảng bộ xã có 19 quần chúng ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của đảng và hoàn thành trên 126% chỉ tiêu huyện ủy giao.Vì vậy, để duy trì, tạo được nguồn, làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, Đảng ủy quán triệt từng chi bộ chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung công tác phát triển đảng viên vào các buổi sinh hoạt hàng tháng; đồng thời, xây dựng các buổi sinh hoạt chuyên đề bàn về công tác phát triển đảng viên và họp mở rộng tới tổ chức chính trị -xã hội trong thôn.Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những hạt nhân quần chúng ưu tú từ các tổ chức như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... Ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, Đảng ủy xã đều tập trung chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng giai đoạn cụ thể (một năm và cả nhiệm kỳ); chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho các chi bộ.Trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đảng do Đảng ủy xã giao hằng năm, các chi bộ tiến hành phân loại quần chúng, bình xét, đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách học các lớp bồi dưỡng và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ, những mặt mạnh, mặt yếu để chi bộ đưa ra nhận xét đánh giá, góp ý. Sau khi quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, việc theo dõi xét chuyển đảng viên chính thức cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Không chỉ quan tâm công tác phát triển đảng, mà Đảng bộ xã Yên Đồng còn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú; đảng viên mới kết nạp được Đảng bộ giới thiệu về sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú và công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với đảng viên ở nơi cư trú được tiến hành thường xuyên, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy xã Yên Đồng tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu mỗi năm, mỗi chi bộ kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên, đảm bảo chất lượng tốt. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên nữ, nâng cao công tác đào tạo cán bộ dự nguồn, quan tâm bồi dưỡng cán bộ bảo đảm phù hợp với tình hình nhiệm vụ... đồng thời, đưa ra những giải pháp phát triển đảng viên mới để có thêm nhiều quần chúng ưu tú được bồi dưỡng, đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

Anh Đào

 

 

 

Ngày đăng: 17/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*