Tin kinh tế

Yên Lạc thực hiện tốt cơ chế, chính sách đất dịch vụ

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND Huyện Yên Lạc đã ban hành kế hoạch số 455/KH-UBND ngày 26/4/2017 về xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, cơ chế, chính sách hỗ trợ đất dịch vụ cho các hộ dân trên địa bàn; chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn quyết liệt trong việc thực hiện chính sách đất dịch vụ cho nhân dân.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về chính sách đất đai, huyện đã quy hoạch các khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá quyền sử dụng đất để giao cho hộ dân. Đến nay, huyện đã thu hồi được 241,42 ha đất nông nghiệp quỹ 1, tổ chức chi trả gần 8,5 ha đất dịch vụ cho nhân dân, đạt 54,87%% kế hoạch. Trong đó, có nhiều xã đã cơ bản hoàn thành việc chi trả đất dịch vụ cho nhân dân như Văn Tiến, Nguyệt Đức, Bình Định, Trung Kiên, Hồng Phương và Hồng Châu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách đất dịch vụ, công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tiến độ giải phóng mặt bằng đất dịch vụ còn chậm; việc xác định diện tích các loại đất trong quy hoạch đất dịch vụ ở một số xã lớn hơn nhiều so nhu cầu thực tế; một số hộ dân mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhiều lần song do chủ đầu tư chưa thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng, trong khi đó thủ tục giao đất dịch vụ cho nhân dân phức tạp, mất nhiều thời gian.

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện đúng kế hoạch giao đất dịch vụ cho người dân, huyện Yên Lạc yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hiểu và đồng thuận với quan điểm, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về cơ chế, chính sách hỗ trợ đất dịch vụ. Yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục giao đất dịch vụ; hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ đất dịch vụ…

 

Anh Đào

 

 

 

Ngày đăng: 13/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*