Xây dựng nông thôn mới

Hội nông dân xã Văn Tiến học tập và làm theo lời Bác gắn với các phong trào thi đua

Cuộc vận động “học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang thu hút được đông đảo hội viên nhân dân xã Văn Tiến hưởng ứng tham gia gắn với các phong trào thi đua, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

 

Để có được những kết quả trong việc học tập và làm theo Bác, Hội nông dân xã Văn Tiến đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân qua các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức phong phú đa dạng như: tổ chức 57 lượt tuyên truyền cho 3.420 lượt hội viên nông dân, vận động 100% hội viên đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, viết 650 bài dự thi tìm hiểu về luật giao thông đường bộ, luật đất đai, luật dân sự; viết 34 tin, bài phát thanh tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới phát trên hệ thống truyền thanh của xã…Cùng với việc học tập, nâng cao nhận thức, việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Người được hội Nông dân xã Văn Tiến coi là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Hội đã phát động hội viên nông dân đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua “nông dân xây dựng Nông thôn mới”, “ nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau trong xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng “quỹ vì người nghèo”…thu hút được nhiều hội viên tham gia. Cùng với đó, Hội nông dân xã Văn Tiến luôn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, vì thế  hàng nămviệc phát triển hội viên luôn thu hút được quần chúng tham gia và vượt kế hoạch; tính cuối năm  2017 hội đã kết nạp được 212 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 933 hội viên, đạt trên 60% so với hộ nông nghiệp.

Thực hiện lời dạy của Bác “Nói phải đi đôi với làm”, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã được Hội xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong đó, trọng tâm là tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; tích cực mở rộng áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng có năng suất và chất lượng cao; hội đã chủ động phối hợp với các tổ chức, ban, ngành mở các lớp tập huấn về chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi...tạo được bước chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp.

Để tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế, hàng năm, Hội nông dân xã nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho trên 130 hộ khó khăn vay với tổng dư nợ trên 3 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh; phối hợp với công ty, doanh nghiệp phân bón dịch vụ được 240 tấn phân bón các loại phục vụ bà con sản xuất; dịch vụ cung ứng giống lúa, ngô năng suất cao… Từ những nguồn vốn vay, đã có nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả và cho thu nhập cao như hộ gia đình ông Thắng Thìn, ông Biên Ngát, bà Lân, ông Điền thu nhập từ 200-250 triệu đông/năm; hộ gia đình ông Quang Hoa, bà Nhẫn, ông Bộ…thu nhập trên 300 triệu đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh, Hội nông dân xã Văn Tiến còn đi đầu trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các chi hội đã vận động hội viên nông dân tự nguyện đóng góp đất, tiền của, ngày công lao động, điển hình như: chi hội thôn Đống Cao, Yên Nội, Phúc Cẩm đóng góp hơn 900m3 bê tông đổ nề đường, 662 ngày công xây dựng rãnh thoát nước thải, 257 ngày công nạo vét mương máng nội đồng; nhiều hội viên chi hội thôn Phúc Cẩm, Đống Cao hiến 450m2 đất thổ cư làm đường giao thông nội đồng và đóng góp nhiều tiền của để xây dựng các công trình. Cùng với xây dựng nông thôn mới, Hội còn vận động các hội viên thực hiện tốt  các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa”

Tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể của phong trào thi đua, nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã được các cấp ủy, Hội cấp trên công nhận đạt vững mạnh.

 

Anh Đào

 

 

 

Ngày đăng: 09/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*