Tiến độ giải quyết đơn thư của công dân

Mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân

mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân

 

Xem nội dung Tại đây.PDF

 

Ngày đăng: 09/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*