Đưa NQ của Đảng vào cs

Triển khai Đề án tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội LHPN các cấp trong huyện và phát huy nội lực, vai trò chủ động của phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, huyện Yên Lạc đã ban hành Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn giai đoạn 2018 – 2027.

 

 

Đề án sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2018 – 2022, giai đoạn 2 là từ năm 2022 – 2027. Ứng với mỗi giai đoạn là các mục tiêu, giải pháp và nội dung cần can thiệp để đảm bảo tính đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Các nội dung chính sẽ được huyện hướng tới can thiệp là: Phòng chống bạo lực gia đình, bao lực trên cơ sở giới; khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ am; an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức và giáo dục pháp luật cho phụ nữ. Theo đó, mục tiêu của giai đoạn 2018 – 2022, huyện phần đấu có 27.000 hội viên, phụ nữ và cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về ý thức chấp hành pháp luật, phẩm chất đạo đức làm cha mẹ, về vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực giới; 80% cán bộ chuyên trách tham gia Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội; tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ được 30 phụ nữ trở lên thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc hành vi đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội; trên 2.000 phụ nữ trở lên được cung cấp kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống ma túy, mại dâm….. Đặc biệt Đề án phấn đấu hàng năm không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ, trẻ em và xây dựng ở mỗi xã được ít nhất 01 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội.

 

 

Để triển khai có hiệu quả Đề án, huyện Yên Lạc sẽ tập trung đa dạng hóa các nội dung, hình thức truyền thông giáo dục tại cộng đồng phù hợp với từng nhóm đối tượng; xây dựng, duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình, trong đó chú trọng các mô hình như: mạng lưới tư vấn pháp luật về quyền phụ nữ; mô hình giám sát về ATTP, mô hình hỗ trợ phụ nữ tiêu thụ sản phẩm, kết nối người tiêu dùng với người sản xuất các sản phẩm nông nghiệp.

 

 

Trần Biển (Trung tâm VHTTTT) 

 

Ngày đăng: 05/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*