Dự án kêu gọi đầu tư

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Văn Tiến

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Văn Tiến

 

Địa điểm đầu tư: Xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 30 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 195 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 3-5 năm.

Đơn vị đầu mối: UBND huyện Yên Lạc.

 

Ngày đăng: 22/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*