Thông tin An toàn thực phẩm

Ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

Ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

 

 

Lực lượng chức năng thị trấn Yên Lạc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương chấp hành nghiêm các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm
 
 

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua & dự báo diễn biến tình hình năm 2018, Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP vừa ban hành Kế hoạch số 225/KH-ATTP ngày 13/03/2018 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động), cụ thể như sau:

I.Chủ đề Tháng hành động năm 2018: “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”

II. Mục tiêu:

1. Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề.Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

III. Thời gian và phạm vi triển khai:

- Thời gian: Từ 15/4 đến 15/5/2018.

- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn quốc.

 

 

Nội dung của kế hoạch.pdf

 

 

 

 

Ngày đăng: 22/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*