Dự án kêu gọi đầu tư

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Liên Châu

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Liên Châu

 

Địa điểm đầu tư: Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 10 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 65 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 3 – 5 năm.

Đơn vị đầu mối: UBND huyện Yên Lạc.

 

Ngày đăng: 20/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*