Dự án kêu gọi đầu tư

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tam Hồng, huyện Yên Lạc

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tam Hồng, huyện Yên Lạc

 

Địa điểm đầu tư: Xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản cụm công nghiệp với tổng diện tích 5 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 30 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2020.

Đơn vị đầu mối: UBND huyện Yên Lạc. 

 

Ngày đăng: 20/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*