Tiến độ giải quyết đơn thư của công dân

KL của chủ tịch UBND huyện về công tác giải quyết đơn KNTC của công dân trên địa bàn huyện Yên lạc

KL của chủ tịch UBND huyện về công tác giải quyết đơn KNTC của công dân trên địa bàn huyện Yên lạc

 

Xem nội dung KL Tại đây.PDF

 

Ngày đăng: 16/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*