Thông tin đấu thầu

Nhà luyện tập thể chất Trường Tiểu học Kim Ngọc xã Bình Định

Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 17 ngày 24/01/2018)

 


 

Số TBMT

20180112460   -   00

Ngày đăng tải 

24/01/2018 10:53

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 17 ngày 24/01/2018)

 Phân loại

 

 Tên dự án

Nhà luyện tập thể chất Trường Tiểu học Kim Ngọc xã Bình Định

 Nguồn vốn

Ngân sách xã, nguồn vốn cấp trên hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác

 Bên mời thầu

UBND xã Bình Định

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

30/01/2018 - 09:00

Đến ngày 

09/02/2018 - 09:30

 Địa điểm

UBND xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3836.099

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

09/02/2018 - 10:00

 Hình thức đảm bảo

Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng Séc

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

32.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Ba mươi hai triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

210 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Xây dựng nhà luyện tập thể chất diện tích 514,2m2.

Nguồn: thongtindauthau.com.vn


 

Ngày đăng: 31/01/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục