Thông tin đấu thầu

Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2018 cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2018 cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

 


Số TBMT

20180101949   -   00

Ngày đăng tải 

04/01/2018 10:17

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Hàng hóa

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2018 cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự án

Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2018 cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

 Nguồn vốn

Nguồn thu bảo hiểm y tế, nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp phám khác của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

 Bên mời thầu

Z037483 - Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

09/01/2018 - 10:30

Đến ngày 

19/01/2018 - 10:30

 Địa điểm

Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc

 Giá bán

2.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

19/01/2018 - 10:30

 Hình thức đảm bảo

Chuyển khoản

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

60.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Sáu mươi triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Nội dung chính của gói thầu

Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2018

Nguồn: thongtindauthu.com.vn

 

Ngày đăng: 11/01/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục