Làng nghề

Nghệ nhân và thợ giỏi huyện Yên Lạc

Nghệ nhân và thợ giỏi huyện Yên Lạc

 

      1         

Nguyễn Văn Quân

TT. Yên Lạc

Mộc

      2         

Nguyễn Hữu Tuấn

TT. Yên Lạc

Mộc

      3         

Nguyễn Đức Toán

TT. Yên Lạc

Mộc

      4         

Dương Quang Trường

TT. Yên Lạc

Mộc

      5         

Nguyễn Văn Hiệp

TT. Yên Lạc

Mộc

      6         

Nguyễn Văn Minh

TT. Yên Lạc

Mộc

      7         

Nguyễn Văn Thắng

TT. Yên Lạc

Mộc

      8         

Nguyễn Văn Tiến

Xã Yên Phương

Mộc

      9         

Kiều Văn Bán

Xã Yên Phương

Mộc

   10         

Nguyễn Văn Đức

Xã Yên Phương

Mộc

   11         

Nguyễn Văn Luyện

Xã Yên Phương

Mộc

   12         

Đỗ Văn Quân

Xã Yên Phương

Mộc

   13         

Nguyễn Văn Tuấn

Xã Yên Phương

Mộc

   14         

Đỗ Văn Thủy

Xã Yên Phương

Mộc

   15         

Đỗ Xuân Tịnh

Xã Yên Phương

Mộc

   16         

Nguyễn Văn Linh

Xã Yên Phương

Mộc

   17         

Nguyễn Văn Vĩnh

TT. Yên Lạc

Mộc

   18         

Nguyễn Văn Thạo

TT. Yên Lạc

Mộc

 

Trần Biển (theo Vinhphuc.gov.vn)

 

Ngày đăng: 11/01/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*