Làng nghề

Làng nghề huyện Yên Lạc

Làng nghề huyện Yên Lạc

 

      1         

Làng mộc truyền thống Lũng Hạ

Xã Yên Phương

Mộc

      2         

Làng mộc truyền thống Vĩnh Đoài

TT. Yên Lạc

Mộc

      3         

Làng mộc truyền thống Vĩnh Đông

TT. Yên Lạc

Mộc

      4         

Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh Trung

TT. Yên Lạc

Mộc

      5         

Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh Tiên

TT. Yên Lạc

Mộc

      6         

Làng tái chế nhựa thôn Đông Mẫu

Xã Yên Đồng

Chế biến tơ nhựa

      7         

Làng chế biến bông vải sợi truyền thống Thôn Gia

Xã Yên Đồng

Chế biến bông vải sợi

      8         

Làng chế biến tơ nhựa Tảo Phú

Xã Tam Hồng

Chế biến tơ nhựa

 

Tổng hợp: Trần Biển

 

Ngày đăng: 11/01/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*