Danh sách cung cấp thông tin cho báo chí

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các xã, thị trấn

Danh sách

 

                                                                          DANH SÁCH

                                        Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các xã, thị trấn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐTDĐ

Số ĐTCQ

Địa chỉ email

1

Ngô Gia Long

Chủ tịch UBND xã Đại Tự

0987493695

02113836314

daitu@vinhphuc.gov.vn

2

Nguyễn Văn Vui

Chủ tịch UBND xã Trung Kiên

0989294537

02113837049

trungkiên@vinhphuc.gov.vn

3

Đỗ Văn Khang

Chủ tịch UBND xã Tam Hồng

0915162673

02113836333

Tamhong@vinhphuc.gov.vn

4

Trần Xuân Dưỡng

Chủ tịch UBND xã Văn Tiến

01698068922

02113837058

vantien@vinhphuc.gov.vn

5

Nguyễn Khắc Tạo

Chủ tịch UBND xã Yên Đồng

0918272541

02113836327

yendong@vinhphuc.gov.vn

6

Dương Đức Quyền

Chủ tịch UBND TT Yên Lạc

0912996693

02113836217

thitranyenlac@vinhphuc.gov.vn

7

Nguyễn Văn Tình

Chủ tịch UBND xã Hồng Phương

0988758463

02113836054

tinhnv@vinhphuc.gov.vn

8

Nguyễn Văn Thà

Chủ tịch UBND xã Đồng Cương

0982778725

02113777121

dongcuong@vinhphuc.gov.vn

9

Nguyễn Hữu Đức

CT UBND xã Trung Nguyên

0966088186

02113836209

trungnguyen@vinhphuc.gov.vn

10

Đỗ Hồng Thắng

Chủ tịch UBND xã Yên Phương

0979908759

0211836041

yenphuong@vinhphuc.gov.vn

11

Kim Đình Nên

Chủ tịch UBND xã Đồng Văn

0984250592

02113836012

dongvan@vinhphuc.gov.vn

12

Kim Văn Ba

Chủ tịch UBND xã Bình Định

01687015656

02113836099

bakv@vinhphuc.gov.vn

13

Nguyễn Xuân Học

Chủ tịch UBND xã Hồng Châu

0987892027

02113836073

hocnx@vinhphuc.gov.vn

14

Nguyễn Kim Sơn

Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ

01636261668

02113851424

telo@vinhphuc.gov.vn

15

Vũ Xuân Chiếm

Chủ tịch UBND xã Liên Châu

0987105567

02113836560

lienchau@vinhphuc.gov.vn

16

Trần Ngọc Thạch

Chủ tịch UBND xã Trung Hà

0976652187

02113837025

thachtn@vinhphuc.gov.vn

17

Phạm Văn Hạnh

Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức

0979393809

02113837042

hanhvp@vinhphuc.gov.vn

 

Ngày đăng: 15/12/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
Không có tin nào cùng chuyên mục