Đất và người Yên Lạc

Yên Lạc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo

Những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Yên Lạc đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Huyện Yên Lạc hiện có 2 tôn giáo được phép hoạt động là đạo Phật và đạo Công giáo với 61 cơ sở thờ tự, khoảng hơn 11.300 tín đồ. Trong đó, có 19 vị là chức sắc tôn giáo đang trụ trì và phụ trách các hoạt động.

Thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH T.Ư Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, BTV Huyện ủy Yên Lạc tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở; chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành đoàn thể cụ thể hóa Nghị quyết số 25 thành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, định hướng các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đảm bảo đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, cán bộ là người công giáo, giáo dân, nhà tu hành gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT – XH, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cùng với đó, BTV Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động tôn giáo; chú trọng đảm bảo an ninh tôn giáo không để phát sinh điểm nóng, phức tạp; không để các thế lực chống đối trong và ngoài nước lợi dụng để vu cáo, xuyên tạc tình hình tôn giáo, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo, định kỳ hàng tháng, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở làm việc với MTTQ, các đoàn thể, quần chúng nhân dân để nghe báo cáo chương trình hoạt động, kết quả vận động nhân dân theo đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật, từ đó, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân theo đạo và đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả sát với tình hình thực tế ở từng đơn vị, cơ sở.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, kết nạp đảng viên đối với người có đạo được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chú trọng. Tổ chức Đảng ở nơi có người theo đạo luôn nêu cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, làm tốt công tác quản lý, quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo, khắc phục tình trạng họ giáo “trắng” đảng viên.

 

 

 

 

Đồng bào công giáo xã Yên Phương (Yên Lạc) luôn chú trọng công tác tuyên truyền trong họ giáo để bà con giáo dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

 

Các chức sắc, chức việc, người có uy tín, đảng viên là người theo đạo luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo dân; thông tin kịp thời đến cấp ủy, lãnh đạo địa phương tình hình an ninh chính trị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân theo đạo.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác tôn giáo, đại đa số các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương – giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, đồng bào theo đạo luôn tích cực tham gia công tác hòa giải những mâu thuẫn, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Cùng với đó, đồng bào theo đạo luôn sống tương thân tương ái, đóng góp cùng với địa phương xây dựng, sửa chữa 130 nhà tình nghĩa, 335 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 5 tỷ đồng; xây dựng, nâng cấp 14 nghĩa trang liệt sỹ, tặng 1.780 sổ tiết kiệm cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ quỹ người nghèo 1,3 tỷ đồng.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đông, Phó trưởng Ban Dân vận huyện Yên Lạc cho biết: “Hiện nay, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Yên Lạc còn một số hạn chế như: Tại một số địa phương,cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm đến công tác tôn giáo, tuy nhiên, công tác theo dõi, nắm bắt, giải quyết hoạt động tín ngưỡng tôn giáo vẫn chưa kịp thời, chặt chẽ; hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút người theo đạo chưa phong phú, hiệu quả chưa cao; cán bộ làm công tác tôn giáo chủ yếu kiêm nhiệm, chế độ phụ cấp thấp nên chưa thực sự tâm huyết...”.

Thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo cho quần chúng nhân dân, nhất là đội ngũ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, các chức sắc, chức việc, tín đồ; xem xét, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của giáo dân.

 

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến công tác tôn giáo, coi đây là nhiệm vụ chính trị; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân vùng công giáo; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ là người có đạo.

 

Theo: Baovinhphuc.com.vn

 

 

Ngày đăng: 30/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*