Thông tin đấu thầu

Sửa chữa, nâng cấp các nhà lớp học và sân vườn trường tiểu học xã Liên Châu, huyện Yên Lạc.

Sửa chữa, nâng cấp các nhà lớp học và sân vườn trường tiểu học xã Liên Châu, huyện Yên Lạc.

 

Số TBMT

20170918635   -   00

Ngày đăng tải 

29/09/2017 09:13

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Sửa chữa, nâng cấp các nhà lớp học và sân vườn trường tiểu học xã Liên Châu, huyện Yên Lạc.

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự án

Sửa chữa, nâng cấp các nhà lớp học và sân vườn trường tiểu học xã Liên Châu, huyện Yên Lạc.

 Nguồn vốn

Vốn ngân sách nhà nước, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 Bên mời thầu

Z034612 - Ủy ban nhân dân xã Liên Châu

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

 Thời gian bán HSYC từ

05/10/2017 - 09:00

Đến ngày 

13/10/2017 - 10:00

 Địa điểm

UBND xã Liên Châu

 Giá bán

500.000 VND

 Thời điểm mở thầu

13/10/2017 - 10:00

 Hình thức đảm bảo

Bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

40.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Bốn mươi triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

150 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Cải tạo nhà lớp học mẫu 8B, phà dỡ nhà lớp học mẫu 8A, Phá dỡ 01gian nhà lớp học 2 tầng (Gần cổng ra vào), sửa chữa nâng cấp sân trường, xây dựng mới nhà để xe.

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 02/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục