Thông tin đấu thầu

Sửa chữa, nâng cấp sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Liên Châu, huyện Yên Lạc

Sửa chữa, nâng cấp sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Liên Châu, huyện Yên Lạc

 

Số TBMT

20170918625   -   00

Ngày đăng tải 

29/09/2017 09:05

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Sửa chữa, nâng cấp sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Liên Châu, huyện Yên Lạc

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự án

Sửa chữa, nâng cấp sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Liên Châu, huyện Yên Lạc

 Nguồn vốn

Vốn ngân sách nhà nước, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

 Bên mời thầu

Z034612 - Ủy ban nhân dân xã Liên Châu

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

 Thời gian bán HSYC từ

05/10/2017 - 09:00

Đến ngày 

13/10/2017 - 09:00

 Địa điểm

UBND xã Liên Châu

 Giá bán

500.000 VND

 Thời điểm mở thầu

13/10/2017 - 09:30

 Hình thức đảm bảo

Bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

25.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Hai mươi năm triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

150 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Cải tạo rãnh thoát nước, sân vườn, bồn hoa, xây dựng mới cổng trường, nhà bảo vệ, nhà để xe.

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 02/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục