Thông tin đấu thầu

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT làng truyền thống Xuân Đài xã Nguyệt Đức, tuyến đình Gia Phúc - Bà Sen - Chùa Xuân Đài - đi xã Văn Tiến

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT làng truyền thống Xuân Đài xã Nguyệt Đức, tuyến đình Gia Phúc - Bà Sen - Chùa Xuân Đài - đi xã Văn Tiến (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 171 ngày 12/09/2017)

 

Số TBMT

20170905835   -   00

Ngày đăng tải 

12/09/2017 08:07

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT làng truyền thống Xuân Đài xã Nguyệt Đức, tuyến đình Gia Phúc - Bà Sen - Chùa Xuân Đài - đi xã Văn Tiến (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 171 ngày 12/09/2017)

 Phân loại

 

 Tên dự án

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT làng truyền thống Xuân Đài xã Nguyệt Đức, tuyến đình Gia Phúc - Bà Sen - Chùa Xuân Đài - Đi xã Văn Tiến

 Nguồn vốn

Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

 Bên mời thầu

Ủy ban nhân dân xã Nguyệt Đức

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

15/09/2017 - 08:00

Đến ngày 

02/10/2017 - 09:00

 Địa điểm

Ủy ban nhân dân xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

02/10/2017 - 09:30

 Hình thức đảm bảo

Bằng thư bảo lãnh ngân hàng

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

11.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Mười một triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

90 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Tổng chiều dài toàn tuyến là L=1.328,7m. Phần nền + mặt đường: Mặt đường thiết kế có chiều rộng Bmặt=3m, nền đường Bnền=4m, chiều rộng lề đường 2×0,5m. Kết cấu mặt đường: Phần mặt đường BTXM mác 200#,dày 20cm,lớp bạt xác rắn.

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 14/09/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục