Thông tin đấu thầu

Cải tạo nâng cấp đường GTNT làng truyền thống Đinh Xá xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc: Tuyến 1: Bà Thành Khê - bà Thành Phụng; tuyến 2: Bà Hoa Huệ - Bà Cúc Nỵ; Tuyến 3: Bà Tư Hưng - Bà Tám Thiện; Tuyến 4: Ông Thìn Lại - Ông Quyết Đức; Tuyến 5: Bà Tư Hưng...

Ủy ban nhân dân xã Nguyệt Đức

 

Số TBMT

20170905831   -   00

Ngày đăng tải 

12/09/2017 08:07

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Cải tạo nâng cấp đường GTNT làng truyền thống Đinh Xá xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc: Tuyến 1: Bà Thành Khê - bà Thành Phụng; tuyến 2: Bà Hoa Huệ - Bà Cúc Nỵ; Tuyến 3: Bà Tư Hưng - Bà Tám Thiện; Tuyến 4: Ông Thìn Lại - Ông Quyết Đức; Tuyến 5: Bà Tư Hưng - Ông Nam Quyền; Tuyến 6: Bà Toán Chí - Ông Lâm Hợp; Tuyến 7: Ông Tiến Nga - Ông Đinh Chiêm; Tuyến 8: Bà Hường Thường - Ông Đinh Thảo; Tuyến 9: Ông My Hồng - Ông Thuận Rễ. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 171 ngày 12/09/2017)

 Phân loại

 

 Tên dự án

Cải tạo nâng cấp đường GTNT làng truyền thống Đinh Xá xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc: Tuyến 1: Bà Thành Khê - bà Thành Phụng; tuyến 2: Bà Hoa Huệ - Bà Cúc Nỵ; Tuyến 3: Bà Tư Hưng - Bà Tám Thiện; Tuyến 4: Ông Thìn Lại- Ông Quyết Đức; Tuyến 5: Bà Tư Hưng - Ông Nam Quyền; Tuyến 6: Bà Toán Chí - Ông Lâm Hợp; Tuyến 7: Ông Tiến Nga - Ông Đinh Chiêm; Tuyến 8: Bà Hường Thường - Ông Đinh Thảo; Tuyến 9: Ông My Hồng - Ông Thuận Rễ

 Nguồn vốn

Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

 Bên mời thầu

Ủy ban nhân dân xã Nguyệt Đức

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

15/09/2017 - 08:00

Đến ngày 

02/10/2017 - 08:00

 Địa điểm

Ủy ban nhân dân xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

02/10/2017 - 08:30

 Hình thức đảm bảo

Bằng thư bảo lãnh ngân hàng

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

26.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Hai mươi sáu triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

150 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Tổng chiều dài toàn tuyến là L=2.1159km, chiều rộng mặt đường Bmặt=3m;chiều rộng lề đường: Blề=2×0,5m, độ dốc ngang mặt đường Imặt=2%,độ dốc lề đường Blề=4% đổ BTXM M200# dày 15cm, vải bạt xác rắn

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 14/09/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục