Thông tin đấu thầu

Xây lắp + thiết bị thuộc dự án di chuyển trạm biến áp chăn nuôi Tề Lỗ và thu hồi khoảng cột từ 18NR đến cột 19VR Tề Lỗ lộ 477-E25.6

Xây lắp + thiết bị thuộc dự án Di chuyển trạm biến áp chăn nuôi Tề Lỗ và thu hồi khoảng cột từ 18NR đến cột 19VR Tề Lỗ lộ 477-E25.6. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 172 ngày 13/09/2017)

 

Số TBMT

20170907057   -   00

Ngày đăng tải 

13/09/2017 08:46

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Xây lắp + thiết bị thuộc dự án Di chuyển trạm biến áp chăn nuôi Tề Lỗ và thu hồi khoảng cột từ 18NR đến cột 19VR Tề Lỗ lộ 477-E25.6. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 172 ngày 13/09/2017)

 Phân loại

 

 Tên dự án

Di chuyển trạm biến áp chăn nuôi Tề Lỗ và thu hồi khoảng cột từ 18NR đến cột 19VR Tề Lỗ lộ 477-E25.6.

 Nguồn vốn

Vốn Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

 Bên mời thầu

UBND xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

 Thời gian bán HSYC từ

19/09/2017 - 08:00

Đến ngày 

29/09/2017 - 08:00

 Địa điểm

Trụ sở làm việc UBND xã Tề Lỗ, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113 851 424

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

29/09/2017 - 09:00

 Hình thức đảm bảo

Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng.

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

25.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Hai mươi năm triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

150 ngày

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 14/09/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục