Thông tin đấu thầu

Xử lý những vị trí sạt lở trên các tuyến đường giao thông thôn Tiên Đài xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc

Xử lý những vị trí sạt lở trên các tuyến đường giao thông thôn Tiên Đài xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc

 

 Số TBMT

20170903344   -   00

Ngày đăng tải 

07/09/2017 08:51

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Xử lý những vị trí sạt lở trên các tuyến đường giao thông thôn Tiên Đài xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự án

Xử lý những vị trí sạt lở trên các tuyến đường giao thông thôn Tiên Đài xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc

 Nguồn vốn

Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 Bên mời thầu

Z039666 - Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

 Thời gian bán HSYC từ

12/09/2017 - 09:00

Đến ngày 

22/09/2017 - 09:30

 Địa điểm

UBND xã Văn Tiến

 Giá bán

500.000 VND

 Thời điểm mở thầu

22/09/2017 - 09:30

 Hình thức đảm bảo

Bảo lãnh ngân hàng và tiền mặt

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

25.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Hai mươi năm triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

180 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Điểm sạt lở số 01 - Xây trả lại đoạn đường sạt lở dài 27,4m. Mặt đường có bề Bm = 3,5m. Kết cấu: Lớp mặt đường BTXM mác 250#, đá 2x4cm, dày 20cm; - Xây dựng 41,1m kè chống sạt, kè cấu tạo bằng đá hộc xây vữa xi măng mác 100#. Điểm sạt lở số 02 - Xây dựng 72,25m kè chống sạt, kè cấu tạo bằng đá học xây vữa xi măng mác 100#. Điểm sạt lở số 03 - Xây trả lại đoạn đường sạt lở dài 42m. Mặt đường có bề Bm = 3,5m. Kết cấu: Lớp mặt đường BTXM mác 250#, đá 2x4cm, dày 20cm - Đóng cọc tre gia cố taly đường chiều dài 50m.

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 11/09/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục