Thông tin đấu thầu

Mua thùng đựng rác lắp đặt trên địa bàn huyện Yên Lạc

Mua thùng đựng rác lắp đặt trên địa bàn huyện (Đăng tải trên báo đấu thầu số 150 ngày 11/08/2017)

 

Số TBMT

20170807905   -   00

Ngày đăng tải 

11/08/2017 08:04

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Hàng hóa

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Mua thùng đựng rác lắp đặt trên địa bàn huyện (Đăng tải trên báo đấu thầu số 150 ngày 11/08/2017)

 Phân loại

 

 Tên dự án

Mua thùng đựng rác lắp đặt trên địa bàn huyện

 Nguồn vốn

Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2017.

 Bên mời thầu

Phòng tài nguyên và môi trường huyện Yên Lạc

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

 Thời gian bán HSYC từ

16/08/2017 - 08:30

Đến ngày 

23/08/2017 - 08:30

 Địa điểm

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3827.616

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

23/08/2017 - 08:45

 Hình thức đảm bảo

Tiền mặt

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

6.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Sáu triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

60 ngày

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 15/08/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục