Văn - Thơ Đồng Đậu

Đảng tin Dân, Dân tin Đảng

Đảng tin Dân, Dân tin Đảng

 

Đảng là độc lập tự do

Đảng là hạnh phúc ấm no hòa bình

Đảng là khoa học văn minh

Có Đảng nước sẽ phồn vinh mạnh giàu

Đại hội Đảng mới bắc cầu

Đường lối đổi mới bước đầu thành công .

Tám mươi năm ngọn cờ hồng

Dắt dìu dân tộc non sông vững vàng .

Tin Đảng dân đã sẵn sàng

Đẩy lùi lạc hậu đói nghèo xác sơ.

Ra tay xây dựng cơ đồ

Dân giàu nước mạnh cõi bờ yên vui .

Mừng năm tuổi Đảng tám mươi

Vững tin theo Đảng xây đời muôn xuân.

Dân tin Đảng, Đảng tin dân

Nhất định đất nước trường xuân phú cường . 

Tác giả: Nguyễn Thị Thạch/GV trường TH Nguyệt Đức
Nguồn tin: http://vinhphuc.edu.vn/pgdyenlac/news/new81065/a-ng-tin-dan-dan-tin-a-ng

 

Ngày đăng: 11/08/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục