Thông tin đấu thầu

Xây lắp, Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tấng 12 phòng.

Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tấng 12 phòng. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 112 ngày 20/06/2017)

 

 
 

Số TBMT

20170615352   -   00

Ngày đăng tải 

20/06/2017 08:17

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tấng 12 phòng. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 112 ngày 20/06/2017)

 Phân loại

 

 Tên dự án

Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tấng 12 phòng.

 Nguồn vốn

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo cơ chế, vốn ngân sách thị trấn và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

 Bên mời thầu

UBND thị trấn Yên Lạc

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

23/06/2017 - 08:00

Đến ngày 

03/07/2017 - 08:00

 Địa điểm

UBND thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

03/07/2017 - 08:30

 Hình thức đảm bảo

Bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

82.600.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Tám mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

300 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Xây mới Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tấng 12 phòng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 22/06/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục